Tin Tức

 • Lưu Ý : Donate Chỉ là hình thức mua thời gian CÀY và ủng hộ Game.
 • Mạnh yếu Do nhiều yếu tố .Tìm hiểu nhiều về Lối chơi của các Class .
 • Có Anh em chơi cùng là 1 lợi thế
 •  Ngân hàng :Teckcombank
 •  STK : 19031786218016
 •  cHỦ TK: Đinh Văn Tân
 • Ngoài ra adm Nhận done ngoài Mốc.100k = 200k VND trong Game100k = 200k VND trong Game.150k Nâng 1 cấp độ đồ từ 13-14,14-15.500k= 1000 cặp B/S + 200 ngọc các loại.150K 1 Lần đổi đồ bằng cấp độ
 •  Mốc Nạp

 • Mốc Doneta: Phần Thưởng GHi Chú:
  500.000 Sét Thần cấp 3 +13 Luk 2op + Vk 380 Pm AD Để Nhận thưởng
  1.000.000 Wing2.5 luk+13 + 3op & Sói TC Hoặc PT + thêm 1OP Từ Mốc 1
  1.500.000 Sét Thần Cấp 7 +13Luk3op +Vk rồng2+11 Pm AD Để Nhận thưởng
  2.000.000 Sói Hoàng Kim+Ring pen 3op + 13 Gia cường Dòng Vàng mốc 3
  5.000.000 Set 380 Thần 3op + wing 3 luk 13 1op Gia Cường dòng vàng tím
  10.000.000 Set 400 3socket 5 tự chọn + VK KM 2 lỗ socket trắng chưa khảm